V akej bizarnej situácii sme sa ocitli! Chápeme, že je toho veľa a že sa s tým každý musí vyrovnať. Dodržiavame smernice Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie RIVM a v zákulisí sa snažíme pre všetkých zorganizovať čo najviac, aby mohol každý pracovať čo najbezpečnejšie!

Spoločnosti Logistic Team, Cool Port Packing a Looije verpakkingen robia všetko pre to, aby bránili šíreniu vírusu. Zdravie našich zamestnancov a klientov je na prvom mieste.

foto corona nieuwsbrief

ODPORÚČAME

  • Ak je to možné, udržiavajte vzájomný odstup 1,5 metra. Napríklad aj pri nakupovaní.
  • Vyhnite sa priamemu kontaktu: nepodávajte si ruky, pozdravte bez dotyku.
  • Kýchajte a kašlite do lakťa namiesto do ruky.
  • Umývajte si ruky tak často, ako je to možné.
  • Umyte si ruky aj doma – pred odchodom do kancelárie alebo ku klientovi.
  • Vezmite si so sebou papierové vreckovky a použite ich len raz.


DÔLEŽITÉ

Máte ťažkosti, ako je nachladnutie, kašeľ alebo bolesť hrdla?
Nahláste ochorenie prostredníctvom tiesňovej linky: 06-10913082.


AK MÁTE HORÚČKU, PLATIA NASLEDUJÚCE PRAVIDLÁ:

  • Odmerajte si teplotu.
  • Odfotografujte ju a pošlite cez aplikáciu WhatsApp na číslo 06-10913082.
  • Agata Looije sa skontaktuje s lekárom a potom s vami.


STAROSTLIVOSŤ O DETI

Všimli sme si, že sa objavuje veľa otázok týkajúcich sa starostlivosti o deti, preto by sme vám radi pomohli a odpovedali na všetky otázky. Chceli by sme zistiť, koľko zamestnancov má problémy so starostlivosťou o svoje deti.

Máte nejaké otázky? Zatelefonujte alebo pošlite správu cez WhatsApp na číslo: 06-44561289. Otázky môžete poslať aj na e-mail crisisteam@looijeagf.nl.

Horeuvedené telefónne číslo a e-mailová adresa sú na to špeciálne zriadené.

DOBRÉ VEDIEŤ

Keďže sme súčasťou dôležitých spoločností, máte nárok na školu a/alebo mimoškolskú starostlivosť o deti, ak pre nás pracujete (pracujú obidvaja rodičia). Ak potrebujete našu pomoc, obráťte sa na nás!

ĎAKUJEME!

Sme veľmi hrdí na všetkých, ktorí napriek všetkému chodia do práce a sú pripravení pomôcť našej spoločnosti. Zároveň by sme chceli všetkých požiadať, aby sa o seba navzájom starali a boli tu jeden pre druhého!

Mier nás zachráni. Starajte sa o seba navzájom a zostaňte zdraví!