Certifikovaný zamestnávateľ 

Ponuka pracovných miest v odvetví ovocia a zeleniny a záhradníctva sa veľmi líši kvalitou požadovanej práce a v prístupe k vám. Agentúra Logistic Team sa môže hrdo nazývať certifikovaným zamestnávateľom, u ktorého sa môžete cítiť bezpečne a mať istotu korektného prístupu.

SPOĽAHLIVÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Keď si vyberiete agentúru Logistic Team, vyberiete si kvalitu. Radi by sme s vami nadviazali dlhodobý pracovný vzťah, pretože si zakladáme na spoľahlivých službách a chceme pre vás vytvoriť dokonalé pracovné prostredie. Dohody sa spíšu na papier a všetko sa administratívne vybaví do najmenšieho detailu.

Keďže sme pridružení k Holandskému zväzu sprostredkovateľských agentúr a agentúr dočasného zamestnávania (NBBU), môžete si byť istí, že budete spravodlivo odmeňovaní a budete pracovať v dobrých pracovných podmienkach. Na druhej strane to našim klientom dáva istotu, že s vami jednáme korektne a že sú splnené všetky ostatné pracovné podmienky.

Logistic team 6

AGENTÚRA S CERTIFIKÁTOM SNA

Navyše máme certifikát SNA ako agentúra dočasného zamestnávania, čo znamená, že naša personálna administratíva je v poriadku, že včas a riadne platíme dane zo mzdy a/alebo dane z obratu a že máte právo pracovať v Holandsku.

Logistic team19

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá. Preto poskytujeme pomôcky a zabezpečujeme kurzy, aby sme vždy mohli zaručiť vašu bezpečnosť.

Ak k nám prídete pracovať, do šiestich týždňov dostanete balík s pracovným oblečením, ktorý pozostáva z kombinézy, sieťky na vlasy a bezpečnostnej obuvi. Vždy pracujeme hygienicky a čo najlepšie vás chránime pred nehodami.

Prirodzene, dúfate, že prvú pomoc nikdy nebudete potrebovať, ale môžete byť pokojní, pretože všetci naši majstri majú kvalifikáciu na jej poskytovanie. Každý rok sa v tejto oblasti absolvujú školenia. Ak sa niečo stane na pracovisku, presne vedia, ako majú postupovať. Venujeme veľkú pozornosť zdravotným a bezpečnostným predpisom a kontrolujeme váš pracovný čas a čas odpočinku, aby ste boli pri príchode do priestorov našich klientov riadne oddýchnutí a bdelí. 

Zaregistrujte sa ešte dnes a my vám poskytneme všetky potrebné záruky bezpečnosti a hygieny. 

Logistic team 22