Chystáte sa po 26 týždňoch alebo dlhšom prerušení opäť pracovať prostredníctvom agentúry? V takomto prípade sa počítanie začne znova od začiatku fázy 1. Ste vo fáze 3 a nepracovali ste tri mesiace alebo dlhšie? V takom prípade sa vrátite na začiatok fázy 3.