Chystáte sa po 26 týždňoch alebo dlhšom prerušení opäť pracovať prostredníctvom pracovnej agentúry? V takomto prípade sa počítanie začne znova od začiatku fázy 1. Ste vo fáze 3 a nepracovali ste menej ako 26 týždňov? V takom prípade sa vrátite na začiatok fázy 3.