V agentúre Logistic Team sa môžete zaregistrovať rôznymi spôsobmi:

  1. Vyplnením formulára žiadosti o prijatie do zamestnania voľne dostupného na našej webovej stránke
  2. Reakciou na ponuku voľného pracovného miesta
  3. Návštevou našej kancelárie v Maasdijku (vopred si dohodnite termín)

Po registrácii vás budeme čo najskôr kontaktovať s ponukou vhodnej pracovnej pozície.