Práceneschopnosť je možné nahlásiť len zaslaním sms na núdzové telefónne číslo. Správa musí obsahovať nasledujúce informácie:

  1. Meno a priezvisko
  2. Miesto výkonu pracovných činností (názov spoločnosti)
  3. Začiatok výkonu pracovných činností
  4. Meno a priezvisko vodiča

Práceneschopnosť oznámená iným spôsobom sa nezaeviduje. Osoba, ktorá nahlásila svoju práceneschopnosť, musí byť pre nás zastihnuteľná (na holandskom telefónnom čísle).