Pošlite e-mail na adresu paula@logisticteam.nl so žiadosťou, aby sme vám zmluvu o zdravotnom poistení zaslali e-mailom. Upozornenie. E-mailová adresa musí byť vedená v našom systéme. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Poistku vám zašleme e-mailom.