Ak máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na svojho nadriadeného na pracovisku. V agentúre Logistic Team sa môžete spojiť so svojou kontaktnou osobou. Radi by sme sa dozvedeli o vašich skúsenostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.