Vždy sa snažte zaznamenať si odpracované hodiny pre vlastnú evidenciu. Upozorňujeme, že prestávka nebude hradená. Ak počet hodín nie je správny, uveďte konkrétne, kde je podľa vás chyba (napríklad v počte odpracovaných hodín). Môžete nám to oznámiť zaslaním e-mailu na adresu: Jobcoach@Looijeagf.nl. Ak máte pravdu, postaráme sa čo najskôr o nápravu pri nasledujúcej úhrade mzdy.