Ak pracujete pre spoločnosť Logistic Team, vzťahuje sa na vás kolektívna zmluva NBBU pre dočasných zamestnancov. Túto zmluvu nájdete na webovej stránke NBBU.

V súčasnosti si môžete kolektívnu zmluvu pozrieť aj prostredníctvom špeciálnej aplikácie KZ NBBU. Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z obchodu App Store a Google Play.