Dôchodkové poistenie vzniká po dovŕšení 21 rokov a odpracovaní 26 týždňov v spoločnosti Logistic Team.