Príplatok na dovolenku sa vypláca v týždenných intervaloch spolu s úhradou mzdy (každý týždeň).
Hodiny dovolenky sa vyplácajú počas dovolenky alebo po ukončení pracovného pomeru.
Úhrada po ukončení pracovného pomeru sa uskutoční do 6 týždňoch po ukončení vášho zamestnania.