Sumu z vašich rezerv dostanete šesť týždňov po tom, ako pre nás prestanete pracovať. Chceli by ste dostať výplatu skôr? Potom môžete podať žiadosť našej administratíve.