Mzdu vyplácame každý piatok za uplynulý týždeň. Takmer vždy máte mzdu na účte už v piatok.