Na zabezpečenie hladkého priebehu vybavovania absencie a výplaty prípadných dávok, musíte pred začiatkom práce nahlásiť pracovnú neschopnosť svojmu nadriadenému v spoločnosti, v ktorej pracujete prostredníctvom agentúry Logistic Team. Pracovnú neschopnosť musíte nahlásiť aj agentúre Logistic Team telefonicky do 9:30.