Áno, musíte vždy dodržiavať pokyny uvedené v dokumente o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Dokument je zameraný konkrétne na pracovnú situáciu u vášho objednávateľa. Bezpečnosť na pracovisku považujeme za veľmi dôležitú.