Úprava týkajúca sa extrateritoriálnych výdavkov je daňová úprava umožňujúca vyplatiť zamestnancom žijúcim v zahraničí (napríklad v Poľsku) a dočasne pracujúcim v Holandsku nezdaniteľnú náhradu výdavkov. Agentúrny pracovník sa v tom prípade zriekne časti zdaniteľnej mzdy a ako kompenzáciu dostane nezdaniteľnú náhradu výdavkov.

Ak chcete túto úpravu využiť, musíte splniť určité podmienky, o ktorých dostanete informácie pri registrácii.