V prípade pracovnej neschopnosti je dôležité, aby ste dodržali postup pre prípad choroby a absencie. Až potom môžeme správne začať vyplácať všetky nemocenské dávky. Výška tejto dávky závisí od fázy, na ktorú ste zmluvu uzavreli.