U každého jednotlivca je to inak. Závisí to okrem iného od výšky vášho príjmu a majetku. V Holandsku sa uplatňujú daňové triedy s rozličnými sadzbami. Daň zo mzdy sa vypočítava z vašich odpracovaných hodín. Na zdanenie „osobitnej“ odmeny sa použije osobitná sadzba. Ide napríklad o bonusy, výkonnostné príplatky, vyúčtovanie rezerv atď.