Kolektívna zmluva NBBU má systém fáz pozostávajúci zo štyroch rôznych fáz. Tento systém je povinný pre zmluvu o dočasnej práci, ktorú s vami uzatvoríme. V každej fáze je uvedené, aké nároky pre vás ako dočasného zamestnanca vznikajú. Čím dlhšie pre nás pracujete, tým viac nárokov budete mať.