Na dokončenie registrácie potrebujeme od vás nasledujúce dokumenty:

  1. Platný a nepoškodený európsky občiansky preukaz/cestovný pas
  2. Bankovú kartu alebo dokument potvrdzujúci, že vám bolo pridelené číslo účtu vedeného v eurách
  3. Písomný doklad o zápise do registra nerezidentov – RNI (občianske registračné číslo – BSN)
  4. Certifikáty/vodičský preukaz (ak je to potrebné)