AKO SA MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ V AGENTÚRE LOGISTIC TEAM?

V agentúre Logistic Team sa môžete zaregistrovať štyrmi spôsobmi:

  1. Cielená žiadosť o prijatie do zamestnania.
  2. Vyplnenie otvoreného formulára žiadosti o prijatie do zamestnania.
  3. Prostredníctvom  správy cez chat na našej stránke na Facebooku.
  4. Návštevou našej kancelárie u jedného z našich klientov v Maasdijku.
MÔŽEM ABSOLVOVAŤ ŠKOLENIE AKO DOČASNÝ ZAMESTNANEC?

Agentúra Logistic Team má rozpočet na školenia a rozvoj zamestnancov. Chceli by ste sa vzdelávať alebo sa ďalej rozvíjať prostredníctvom kurzu alebo školenia? Dajte nám prosím vedieť. Poskytneme vám všetky informácie o možnostiach.

BUDE MI VYPLÁCANÁ MZDA AJ KEĎ BUDEM PRACOVNE NESCHOPNÝ?

V prípade pracovnej neschopnosti je dôležité, aby ste dodržali postup pre prípad choroby a absencie. Až potom môžeme správne začať vyplácať všetky nemocenské dávky. Výška tejto dávky závisí od fázy, na ktorú ste zmluvu uzavreli.

KEDY SI SPORÍM NA DÔCHODOK?

Dôchodkové poistenie vzniká po dovŕšení 21 rokov a odpracovaní 26 týždňov v spoločnosti Logistic Team.

KTORÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA SA NA MŇA VZŤAHUJE A KDE JU NÁJDEM?

Ak pracujete pre spoločnosť Logistic Team, vzťahuje sa na vás kolektívna zmluva NBBU pre dočasných zamestnancov. Túto zmluvu nájdete na webovej stránke NBBU.

V súčasnosti si môžete kolektívnu zmluvu pozrieť aj prostredníctvom špeciálnej aplikácie KZ NBBU. Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z obchodu App Store a Google Play.

KEDY DOSTANEM ODPOVEĎ OD AGENTÚRY LOGISTIC TEAM?

Keď dostaneme vašu registráciu, pošleme vám potvrdenie o prijatí. Potom vašu žiadosť dôkladne posúdime. Hneď ako nájdeme vhodnú pracovnú pozíciu, budeme vás kontaktovať a zavoláme vás na úvodný pohovor. 

KDE MÁM NAHLÁSIŤ CHOROBU?

Na zabezpečenie hladkého priebehu vybavovania absencie a výplaty prípadných dávok, musíte pred začiatkom práce nahlásiť pracovnú neschopnosť svojmu nadriadenému v spoločnosti, v ktorej pracujete prostredníctvom agentúry Logistic Team. Pracovnú neschopnosť musíte nahlásiť aj agentúre Logistic Team telefonicky do 9:30.

AKO FUNGUJE SYSTÉM FÁZ?

Kolektívna zmluva NBBU má systém fáz pozostávajúci zo štyroch rôznych fáz. Tento systém je povinný pre zmluvu o dočasnej práci, ktorú s vami uzatvoríme. V každej fáze je uvedené, aké nároky pre vás ako dočasného zamestnanca vznikajú. Čím dlhšie pre nás pracujete, tým viac nárokov budete mať.

URČITÝ ČAS SOM VÔBEC NEPRACOVAL, POKRAČUJE POČÍTANIE V RÁMCI SYSTÉMU FÁZ?

Chystáte sa po 26 týždňoch alebo dlhšom prerušení opäť pracovať prostredníctvom agentúry? V takomto prípade sa počítanie začne znova od začiatku fázy 1. Ste vo fáze 3 a nepracovali ste tri mesiace alebo dlhšie? V takom prípade sa vrátite na začiatok fázy 3.

DOSTAL SOM ,DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA‘. MUSÍM HO DODRŽIAVAŤ?

Áno, musíte vždy dodržiavať pokyny uvedené v dokumente o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Dokument je zameraný konkrétne na pracovnú situáciu u vášho objednávateľa. Bezpečnosť na pracovisku považujeme za veľmi dôležitú.

NA KOHO SA MÔŽEM OBRÁTIŤ, AK MÁM OTÁZKY A/ALEBO PRIPOMIENKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI?

Ak máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na svojho nadriadeného na pracovisku. V agentúre Logistic Team sa môžete spojiť so svojou kontaktnou osobou. Radi by sme sa dozvedeli o vašich skúsenostiach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. 

ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ SA PRÁCA U OBJEDNÁVATEĽA SKONČÍ?

Ak je práca u vášho objednávateľa ukončená, informujte kontaktnú osobu v agentúre Logistic Team. Urobí všetko pre to, aby vám našla novú prácu. Ak sa nám nepodarí nájsť vám nové zamestnanie a chcete požiadať o dávky v nezamestnanosti, môžete si v administratívnej kancelárii vyžiadať ,potvrdenie o výpovedi. Na základe tohto dokladu môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti v Inštitúcii pre dohľad nad poistením zamestnancov (UWV). 

ČO MÁM ROBIŤ, AK CHCEM, ABY MI BOLI VYPLATENÉ REZERVY, NAPRÍKLAD POČAS DOVOLENKY?

Ak chcete ísť na dovolenku, informujte kontaktnú osobu v agentúre Logistic Team. V prípade otázok a požiadaviek týkajúcich sa rezerv sa môžete vždy obrátiť na našu administratívu.

KEDY MI BUDÚ VYPLATENÉ MOJE REZERVY PO UKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU?

Sumu z vašich rezerv dostanete šesť týždňov po tom, ako pre nás prestanete pracovať. Chceli by ste dostať výplatu skôr? Potom môžete podať žiadosť našej administratíve.