Som uchádzačom o zamestnanie a chcem sa zaregistrovať. Čo mám urobiť?

V agentúre Logistic Team sa môžete zaregistrovať rôznymi spôsobmi:

 1. Vyplnením formulára žiadosti o prijatie do zamestnania voľne dostupného na našej webovej stránke
 2. Reakciou na ponuku voľného pracovného miesta
 3. Návštevou našej kancelárie v Maasdijku (vopred si dohodnite termín)

Po registrácii vás budeme čo najskôr kontaktovať s ponukou vhodnej pracovnej pozície.

Aké dokumenty potrebujem na registráciu?

Na dokončenie registrácie potrebujeme od vás nasledujúce dokumenty:

 1. Platný a nepoškodený európsky občiansky preukaz/cestovný pas
 2. Bankovú kartu alebo dokument potvrdzujúci, že vám bolo pridelené číslo účtu vedeného v eurách
 3. Písomný doklad o zápise do registra nerezidentov – RNI (občianske registračné číslo – BSN)
 4. Certifikáty/vodičský preukaz (ak je to potrebné)
Mám problém prihlásiť sa na Flexportal. Čo teraz?

Ak ste zabudli svoje heslo alebo sa nemôžete prihlásiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: Jobcoach@Looijeagf.nl . Jednoznačne uveďte svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Zašleme vám nový odkaz na obnovu vášho hesla.

Kedy dostanem úhradu mzdy, keď pracujem pre agentúru Logistic Team?

Mzdu vyplácame každý piatok za uplynulý týždeň. Takmer vždy máte mzdu na účte už v piatok.

Nerozumiem svojej výplatnej páske.

Na každej výplatnej páske sú uvedené rozličné zložky vašej mzdy.
Nižšie si môžete stiahnuť svoju výplatnú pásku.

  Vysvetlenie výplatnej pásky

Moje hodiny nesedia, čo mám robiť?

Vždy sa snažte zaznamenať si odpracované hodiny pre vlastnú evidenciu. Upozorňujeme, že prestávka nebude hradená. Ak počet hodín nie je správny, uveďte konkrétne, kde je podľa vás chyba (napríklad v počte odpracovaných hodín). Môžete nám to oznámiť zaslaním e-mailu na adresu: Jobcoach@Looijeagf.nl. Ak máte pravdu, postaráme sa čo najskôr o nápravu pri nasledujúcej úhrade mzdy.

Akú daň musím odviesť zo svojej mzdy?

U každého jednotlivca je to inak. Závisí to okrem iného od výšky vášho príjmu a majetku. V Holandsku sa uplatňujú daňové triedy s rozličnými sadzbami. Daň zo mzdy sa vypočítava z vašich odpracovaných hodín. Na zdanenie „osobitnej“ odmeny sa použije osobitná sadzba. Ide napríklad o bonusy, výkonnostné príplatky, vyúčtovanie rezerv atď.

Ako zaplatím za ubytovanie?

Dostanete od nás e-mail/SMS so žiadosťou o úhradu. Podrobnejšie informácie nájdete v zložke s informáciami, ktorú ste od nás dostali.

Čo je to úprava týkajúca sa extrateritoriálnych výdavkov?

Úprava týkajúca sa extrateritoriálnych výdavkov je daňová úprava umožňujúca vyplatiť zamestnancom žijúcim v zahraničí (napríklad v Poľsku) a dočasne pracujúcim v Holandsku nezdaniteľnú náhradu výdavkov. Agentúrny pracovník sa v tom prípade zriekne časti zdaniteľnej mzdy a ako kompenzáciu dostane nezdaniteľnú náhradu výdavkov.

Ak chcete túto úpravu využiť, musíte splniť určité podmienky, o ktorých dostanete informácie pri registrácii.

Kedy mi budú vyplatené nasporené rezervy?

Príplatok na dovolenku sa vypláca v týždenných intervaloch spolu s úhradou mzdy (každý týždeň).
Hodiny dovolenky sa vyplácajú počas dovolenky alebo po ukončení pracovného pomeru.
Úhrada po ukončení pracovného pomeru sa uskutoční do 6 týždňoch po ukončení vášho zamestnania.

Som chorý. Čo mám urobiť?

Práceneschopnosť je možné nahlásiť len zaslaním sms na núdzové telefónne číslo. Správa musí obsahovať nasledujúce informácie:

 1. Meno a priezvisko
 2. Miesto výkonu pracovných činností (názov spoločnosti)
 3. Začiatok výkonu pracovných činností
 4. Meno a priezvisko vodiča

Práceneschopnosť oznámená iným spôsobom sa nezaeviduje. Osoba, ktorá nahlásila svoju práceneschopnosť, musí byť pre nás zastihnuteľná (na holandskom telefónnom čísle).

Bude mi vyplácaná mzda, aj počas práceneschopnosti?

Upozorňujeme zamestnancov, že prvé 2 dni práceneschopnosti sa nepreplácajú (čakacie dni).

Ak zamestnávateľ naďalej vypláca mzdu, nemocenská dávka sa vypočíta na základe právnej domnienky 13 kalendárnych týždňov predchádzajúcich prvému dňu pracovnej neschopnosti.

Počas prvých 52 týždňov pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na 91 % skutočnej hodinovej mzdy v minimálnej výške 100 % zákonnej minimálnej mzdy. Po 52 týždňoch práceneschopnosti sa vypláca nemocenská dávka vo výške 80 % hodinovej mzdy (nie však nižšia ako je zákonná minimálna hodinová mzda).

Ako môžem požiadať o potvrdenie od zamestnávateľa?

O potvrdenie od zamestnávateľa požiadajte e-mailom na adrese: salaris@logisticteam.nl . Jednoznačne uveďte svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Odpoveď dostanete do 3 pracovných dní.

Ako môžem zmeniť svoje údaje, ako napr. číslo účtu, adresu, telefónne číslo atď?

Svoje údaje môžete zmeniť dvomi spôsobmi. Údaje si môžete zmeniť samostatne cez Flexportal alebo nám pošlite e-mail na adresu Jobcoach@Looijeagf.nl. Uveďte svoje meno, priezvisko a oznámte nám, čo máme vo vašom prípade zmeniť a ku ktorému dátumu.

Určitý čas som nepracoval, započítava sa aj toto obdobie do systému fáz?

Chystáte sa po 26 týždňoch alebo dlhšom prerušení opäť pracovať prostredníctvom pracovnej agentúry? V takomto prípade sa počítanie začne znova od začiatku fázy 1. Ste vo fáze 3 a nepracovali ste menej ako 26 týždňov? V takom prípade sa vrátite na začiatok fázy 3.

Nedostal som preukaz poistenca/poistnú zmluvu o zdravotnom poistení. Ako ich môžem získať?

Pošlite e-mail na adresu Jobcoach@Looijeagf.nl so žiadosťou, aby sme vám zmluvu o zdravotnom poistení zaslali e-mailom. Upozornenie. E-mailová adresa musí byť vedená v našom systéme. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Poistku vám zašleme e-mailom.

Kde/ako môžem požiadať o dovolenku?

O dovolenku musíte požiadať cez Flexportal. Dostanete o tom potvrdenie. Po spracovaní vašej žiadosti vám príde e-mail s upozornením na zmenu stavu dovolenky. Keď sa následne prihlásite do portálu, uvidíte, že stav sa zmenil z „čaká na vybavenie“ na „schválené“ alebo „neschválené“.

Kedy si sporím na dôchodok?

Na dôchodok si sporíte od okamihu, keď u nás budete pracovať dlhšie ako 26 týždňov a máte 21 alebo viac rokov.