WAŻNA INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUS