Wypłacenie pieniędzy wakacyjnych następuje każdego tygodnia razem z wypłatą. Wypłacenie godzin urlopowych następuje podczas urlopu lub zakończenia współpracy. Rozliczenie końcowe nastąpi po 6 tygodniach od zakończenia współpracy.