Pracownik musi wiedzieć, że dwa pierwsze dni choroby nie podlegają płatności. Są to tak zwane dwa dni oczekujące.

W przypadku ciągłości wynagrodzenie chorobowe wylicza się na podstawie 13 tygodni poprzedzających pierwszy dzień niezdolności do pracy. W ciągu pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje 91% rzeczywistej stawki godzinowej przy minimum 100% minimalnej stawki ustawowej. Po 52 tygodniach niezdolności do pracy zostanie wypłacone 80% stawki godzinowej (minimalnej ustawowej stawki godzinowej.