ET- regeling czyli tzw. Koszta eksterytorialne umożliwia pracownikom mieszkającym za granicą (np. w Polsce) i czasowo pracującym w Holandii, na skorzystanie z ulgi podatkowej. Pracownik tymczasowy płaci mniejszy podatek od kwoty zakwaterowania niż osoba nie korzystająca z takiej ulgi.

Aby móc skorzystać z ulgi podatkowej ET należy spełnić pewne warunki, o których sa Państwo informowani przy rejestracji.