Regulacja ET (koszty pozaplacowe) to regulacja podatkowa, ktora umozliwia pracownikom mieszkajacym za granica (np. W Polsce) i tymczasowo pracujacym  w Holandii, otrzymanie zwolnienia podatkowego w postaci rekompensaty. Pracownik tymczasowy rezygnuje z czesci opodatkowanego wynagrodzenia, a w zamian otrzymuje zwolniona z podatku rekompensate.
Aby skorzystac z rekompensaty ET, nalezy spelnic okreslone warunki, o ktorych zostanie poinformowany podczas rejestracji.