Wracasz do pracy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej po przerwie trwającej 26 tygodni lub dłużej? W takim razie liczenie rozpoczyna się ponownie od początku fazy 1. Jesteś w fazie 3 i nie pracowałeś przez trzy miesiące lub dłużej? W takim razie wracasz na początek fazy 3.