Tak, musisz zawsze stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie BHP (ARBO). Dokument ten jest specjalnie ukierunkowany na sytuację w pracy u Twojego zleceniodawcy. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy jest dla nas bardzo ważne.