Układ zbiorowy pracy NBBU zakłada system fazowy składający się z czterech różnych faz. Ten system prowadzi do zawarcia z pracownikami umowy o pracę tymczasową. Każdy etap wskazuje, jakie prawa przysługują pracownikowi czasowemu. Im dłużej dla nas pracujesz, tym więcej praw Ci przysługuje.