W przypadku choroby ważne jest, aby postępować zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania w przypadku choroby i nieobecności w pracy. Tylko wtedy możemy prawidłowo rozpocząć wypłatę ewentualnego zasiłku chorobowego. Wysokość tego świadczenia zależy od fazy, w której zawarta została umowa.