Jeśli kończy się praca u Twojego klienta, możesz zgłosić to swojej osobie kontaktowej w Logistic Team. Wtedy zrobi on/ona wszystko, co w jego/jej mocy, by znaleźć dla Ciebie nową pracę. Jeśli nie będziemy w stanie znaleźć dla Ciebie nowej pracy, a Ty chciałbyś(-łabyś) ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych, możesz złożyć w administracji wniosek o wydanie 'zaświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy'. Dzięki temu możesz ubiegać się w Organie Wykonawczym Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV) o zasiłek dla osób bezrobotnych.