JAK MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W LOGISTIC TEAM?

Możesz zarejestrować się w Logistic Team na cztery sposoby:

  1. Ubiegać się o konkretne stanowisko.
  2. Wypełnić otwarty formularz zgłoszeniowy.
  3. Poprzez prywatną wiadomość na naszej stronie na Facebooku.
  4. Odwiedzając nasze biuro u jednego z naszych klientów w Maasdijk.
CZY JAKO PRACOWNIK TYMCZASOWY MOGĘ BRAĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Logistic Team posiada budżet na szkolenia i rozwój pracowników. Chcesz wziąć udział w szkoleniu lub dalej rozwijać się poprzez udział w kursie lub szkoleniu? Jeśli tak, to daj nam proszę znać. Opowiemy Ci wszystko o istniejących możliwościach.

CZY BĘDĘ DOSTAWAĆ WYPŁATY W TRAKCIE CHOROBY?

W przypadku choroby ważne jest, aby postępować zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania w przypadku choroby i nieobecności w pracy. Tylko wtedy możemy prawidłowo rozpocząć wypłatę ewentualnego zasiłku chorobowego. Wysokość tego świadczenia zależy od fazy, w której zawarta została umowa.

KIEDY GROMADZĘ ŚWIADCZENIA EMERYTALNE?

System emerytalny rozpoczyna się w momencie ukończenia 21 roku życia i przepracowania 26 tygodni w Logistic Team.

KTÓRY UKŁAD ZBIOROWY PRACY MA ZASTOSOWANIE W MOIM PRZYPADKU I GDZIE MOGĘ GO ZNALEŹĆ?

Jeśli pracujesz dla Logistic Team, obowiązuje Cię układ zbiorowy pracy (СAO) NBBU dla pracowników tymczasowych. Niniejszy CAO można znaleźć na stronie internetowej NBBU.

CAO można obecnie przeglądać również za pomocą specjalnej aplikacji CAO NBBU. Aplikację można za darmo pobrać z App Store i Google Play Store.

KIEDY OTRZYMAM ODPOWIEDŹ OD LOGISTIC TEAM PO MOJEJ OTWARTEJ REJESTRACJI?

Po otrzymaniu Twojej rejestracji wyślemy Ci potwierdzenie odbioru. Następnie starannie rozpatrzymy Twoją aplikację. Jak tylko znajdziemy odpowiednie stanowisko, skontaktujemy się z Tobą w celu odbycia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.

GDZIE POWINIENEM ZGŁOSIĆ CHOROBĘ?

Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu absencji i wypłatę ewentualnych świadczeń, przed rozpoczęciem dnia pracy należy zgłosić swoją chorobę kierownikowi firmy, w której pracujesz za pośrednictwem Logistic Team. Należy również telefonicznie zgłosić swoją chorobę w Team Logistic przed godziną 9.30.

JAK DZIAŁA SYSTEM FAZOWY?

Układ zbiorowy pracy NBBU zakłada system fazowy składający się z czterech różnych faz. Ten system prowadzi do zawarcia z pracownikami umowy o pracę tymczasową. Każdy etap wskazuje, jakie prawa przysługują pracownikowi czasowemu. Im dłużej dla nas pracujesz, tym więcej praw Ci przysługuje.

PRZEZ PEWIEN CZAS NIE PRACOWAŁEM. CZY LICZENIE W SYSTEMIE FAZOWYM TRWA DALEJ?

Wracasz do pracy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej po przerwie trwającej 26 tygodni lub dłużej? W takim razie liczenie rozpoczyna się ponownie od początku fazy 1. Jesteś w fazie 3 i nie pracowałeś przez trzy miesiące lub dłużej? W takim razie wracasz na początek fazy 3.

OTRZYMAŁEM DOKUMENT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY („ARBO-DOCUMENT”). CZY MUSZĘ GO PRZESTRZEGAĆ?

Tak, musisz zawsze stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie BHP (ARBO). Dokument ten jest specjalnie ukierunkowany na sytuację w pracy u Twojego zleceniodawcy. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy jest dla nas bardzo ważne.

DO KOGO MOGĘ SIĘ ZWRÓCIĆ Z PYTANIAMI I/LUB UWAGAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I/LUB BEZPIECZEŃSTWA NA STANOWISKU PRACY?

W razie pytań zawsze można skontaktować się z przełożonym na hali produkcyjnej. W Logistic Team możesz skontaktować się z osobą kontaktową. Chcielibyśmy być na bieżąco informowani o Twoich doświadczeniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

CO MAM ZROBIĆ, GDY PRACA U MOJEGO ZLECENIODAWCY SIĘ SKOŃCZY?

Jeśli kończy się praca u Twojego klienta, możesz zgłosić to swojej osobie kontaktowej w Logistic Team. Wtedy zrobi on/ona wszystko, co w jego/jej mocy, by znaleźć dla Ciebie nową pracę. Jeśli nie będziemy w stanie znaleźć dla Ciebie nowej pracy, a Ty chciałbyś(-łabyś) ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych, możesz złożyć w administracji wniosek o wydanie 'zaświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy'. Dzięki temu możesz ubiegać się w Organie Wykonawczym Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV) o zasiłek dla osób bezrobotnych. 

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI CHCĘ, ABY MOJE REZERWY FINANSOWE ZOSTAŁY WYPŁACONE, NA PRZYKŁAD PODCZAS URLOPU?

Jeśli chcesz wziąć urlop, możesz zgłosić to do swojej osoby kontaktowej w Logistic Team. Ponadto, zawsze możesz skontaktować się z naszą administracją, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub prośby dotyczące rezerw.

KIEDY DOSTANĘ WYPŁATĘ MOICH REZERW, GDY ZAKOŃCZY SIĘ MOJE ZATRUDNIENIE?

Kwotę rezerwy otrzymasz sześć tygodni po zaprzestaniu pracy u nas. Chcesz, żeby została ona wypłacona wcześniej? W takim wypadku możesz złożyć odpowiedni wniosek do naszej administracji.