ET- regeling (Extraterritoriale kosten) dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld Polen) en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven. Een flexwerker ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Om gebruik te kunnen maken van de ET-regeling, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waarover u tijdens de registratie wordt geïnformeerd.