Uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt wekelijks met uitbetaling van het loon (elke week);
Uitbetaling van de vakantie uren wordt uitbetaald tijdens het verlof of na uitdiensttreding;
Uitbetaling na uitdiensttreding vind plaats tot 6 weken nadat je uit dienst bent gegaan;