Werknemer moet weten dat de eerste 2 ziekte dagen worden niet betaald (wachtdagen).

Bij loondoorbetaling vanuit de werkgever wordt het ziektegeld berekend op basis van het rechtsvermoeden van 13 kalenderweken voorafgaand aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid heeft werknemer recht op 91% van het feitelijk uurloon met een minimum van 100% van het wettelijk minimumloon. Na 52 weken arbeidsongeschiktheid wordt er 80% van het uurloon (minimaal wettelijk minimumloon per uur) aan ziektegeld betaald.