In geval van ziekte is het belangrijk dat je de ziek- en verzuimprocedure opvolgt. Alleen dan kunnen wij de betaling van een eventuele ziekte-uitkering correct in gang zetten. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de fase waarin je een overeenkomst bent aangegaan.