Ziekte kan alleen worden gemeld door een sms naar het noodnummer te sturen. Het bericht moet de volgende informatie bevatten:

  1. Voor- en achternaam
  2. Plaats van de werkzaamheden (Bedrijfsnaam)
  3. Begintijd
  4. Voor- en achternaam van de chauffeur

Ziekte die op andere manier wordt gemeld, wordt niet geregistreerd. Persoon die zich ziek heeft gemeld moet voor ons bereikbaar zijn (Nederlandse telefoonnummer).