Dit verschilt echt per persoon. Het hangt af van onder meer je inkomen en vermogen. Er gelden in Nederland belastingschijven met verschillende tarieven. Loonheffing wordt berekend over je gewerkte uren. Een bijzonder tarief wordt berekend op het moment dat er een “ bijzondere” beloning plaatsvindt. Denk aan bijvoorbeeld een bonus, prestatie toeslag, afrekening van de reserveringen, etc.